logo   logo
כניסה למערכת

תודה ליובל גזית על הסרטים

 

ג'ואי משכבת י"ב מספר על אריה פינסקר, העד שליווה את המשלחת.
אריה נושא דברים אל התלמידים.

עמית, יערה ואוהד משכבת י"א בשירו של שלום חנוך,
"ילדים של החיים":
"עיני פקוחות בשביל לראות את השמיים
בשביל לראות כחול של ים, ירוק של עץ."

אמירה מכיתה י"ב, תלמידה ערביה, מספרת על חוויותיה מהמסע:
"אמליץ לכל אדם, בהיותו אדם, לא משנה מאיזה עם או תרבות,
ללמוד את נושא השואה, כדי שבעתיד דבר כזה לא יחזור על עצמו"

 

טקס יום השואה עמד השנה בסימן המסע הבית-ספרי לפולין.

במרכז הטקס עמדו חוויותיהם של חניכי י"ב אשר יצאו למסע בשנה האחרונה. התלמידים קראו קטעים ממה שכתבו בעקבות המסע, סיפרו בכנות על לבטיהם לפני היציאה ועל תחושותיהם עכשיו, לאחר שחלפו חודשים מאז המסע. גם אחת האמהות, אשר בחרה להצטרף למסע עם בתה, סיפרה על חוויותיה.

אריה פינסקר, שורד שואה אשר ליווה את המשלחת במסעה לפולין דיבר על חוויותיו כמלווה משלחות, ועודד את חניכי י"א של שנה זאת להצטרף אף הם.

במהלך הטקס הוקרן סרט שתיעד את המסע, אשר צולם  ונערך ע"י חניכי השכבה.

את הטקס הפיקו והובילו חניכי י"ב, בהנחייתן של המחנכות - סיגל אטיאס, שרון ולרשטיין, שרון ברנט וזהר שטרנברג. על המלאכה ניצח הרכז החברתי, עמית לביא, הרכז החברתי.