logo   logo
כניסה למערכת

שכבת ז', תשע"א, בשנת שורשים:
הסיור בבית המאירי

 

 

 

ביום חמישי 6.1.10 יצאו חניכי שכבת ז' והמחנכות ליום הסיור המסורתי ב"בית המאירי". זהו מוזיאון ומכון לחקר תולדות הישוב היהודי בצפת. מונצח בו סיפורה של העיר צפת במסמכים, בחפצים ובלבוש, וכן שמורות במקום עדויות רבות מהעבר: הקלטות של נכבדי צפת, צילומים, תעודות וכתבי יד.

במהלך הסיור המודרך ב"בית המאירי" בצפת התוודעו התלמידים לחיי היהודים לפני מאה שנים. הם שמעו את סיפוריהם של זקני צפת המונצחים בציורים שעל קירות המוזיאון, שמעו על כיבוש צפת ע"י הפלמ"ח במלחמת השחרור ונחשפו לאביזרים שונים מאותה תקופה. הם נפגשו עם סופר סת"ם שהסביר והדגים כיצד כותבים ספרי תנ"ך, מזוזות ותפילין, ועם שחקן אשר סיפר להם סיפורי ניסים ומקובלים מתקופת תחילת המאה העשרים. שחקנית מוכשרת בחדר המאובזר ברהיטי התקופה הדגימה כיצד חיו היהודים לפני מאה שנים, וגם הראתה כיצד דיברו והתלבשו.

לקינוח הסיור התקיים מפגש עם כלייזמרים אשר ניגנו מוסיקה יהודית-חסידית בקלרינט ובאקורדיון, וגם הסביר את מקורותיה.