logo   logo
כניסה למערכת

 

הבנות קוראות קטעים מעבודות השורשים,
הבנים מופיעים בקטע מוסיקלי
והמחנכת מנהלת את הערב.

הילדים מברכים ומופיעים,
המחנכת מרוצה ומחייכת...

הילדים קוראים מתוך עבודותיהם ומופיעים בקטעי דרמה,
ההורים מברכים ואף מופיעים בזמר,
והמחנכת - עדיין מרוצה ומחייכת.

מעיינים בעבודות השורשים המושקעות
ונהנים מהמזנון שעל טהרת המאכלים המשפחתיים.

טקס חלוקת ספרי התנ"ך,מנהל החטיבה מברך,
התלמידים מופיעים בקטעים מתוך עבודות השורשים
ובקטעי מוזיקה ומשחק.

הורים וסבים חולקים סיפורים מהמורשת המשפחתית
והילדים מופיעים.