logo   logo
כניסה למערכת 

ביום ה' 3.3.2011 קיימנו אירוע בו השלמנו את תהליך ההכנה לקבלת תעודות הזהות.


בשבועות הקודמים קיימנו שעורי מחנך בנושא וכן יצאנו לסמינר בן יומיים בו למדנו על החברה הישראלית הרב-תרבותית.

 

ביום הסיום יצאנו לבית המשפט המחוזי בחיפה כדי לפגוש מקרוב ברשות השופטת וללמוד על תפקידיה. בהמשך חזרנו למזרע ובטקס חגיגי, בנוכחות הורי התלמידים ונציגת משרד הפנים, חילקנו לתלמידים הנרגשים את תעודות הזהות.

 

 

תמונות: אורית סוקר

 

בכניסה לבית המשפט:

מתחלקים לקבוצות הדרכה,
פוגשים במדריכים, סטודנטים למשפטים שנה ב',
ומקבלים תדרוך בטחוני.

המדריכים שלנו הנחו אותנו בסדנאות בהן נדרשנו לשאלה – למי נרצה להעניק אזרחות ישראלית, ומדוע?

בתוך בית המשפט נכנסנו לצפות במשפטים שונים. 
ראינו את הנאשמים יושבים בתאיהם, את העדים נחקרים ע"י עורכי הדין, את הפרקליטים נציגי המדינה עושים את עבודתם ואת השופטים מנהלים את המשפט.

בסיום הסדנה קיימנו משפט בו תבעו עורכי הדין להעניק אזרחות לתושבת זרה. הפרקליטים נציגי המדינה התנגדו והשופטים פסקו.

תודה לדורון ספקטור על התמונות!


ברכות:
עמית לביא מנחה את הטקס
נורית ברנד מברכת בשם ההנהלה
תומר מברך בשם מדריכי הסמינר
מימי כהן מברכת בשם ההורים
ספיר סיקלאי ושובל עוז מברכות בשם החניכים
אורי לנדסברג מברך בשם המחנכים.

הישראלי היפה בחו"ל:
שקד ציפורי, עמית וייסמן, שיר גלילי, אריאל פלגי וגל ברגר 
במערכון שכתבו בעצמן.
והקהל - מתמוגג...


הלהקה של שכבת י':
איתי שרוני - קלידים ושירה
אלון ספקטור ועמרי שדמה - גיטרות
סיוון לוי - שירה

חלוקת תעודות הזהות:
נציגת משרד הפנים ברכה את האזרחים החדשים
המחנכים חילקו את התעודות, בעוד נציגת המשרד מזהה כל אזרח ואזרח.
י'1: אורית שלו
י'2: מורן צפאי
י'3: אורית סוקר
י'4: אורי לנדסברג

התפאורה, הקהל והאווירה