logo   logo
כניסה למערכת


הובילו את הטקס: תלמידי שכבת י' בהנחיית אריאלה שרוני
והרכז החברתי - עמית לביא.
קטע דרמטי: תלמידי סדנת הדרמה של שכבת ט', בהנחיית אפי טרדונסקי
כוריאוגרפיה: סער עוז ויהלי מינצר. תפאורה: נגה בן-יעקב
צילומים: גיל בלאט

 

תכנית הטקס

E  קטע פתיחה מוזיקלי –  "עורי עור"

E  סרט

E  קטע דרמה

E  דבר התלמידים -  על נושא הטקס

E  דבר המנהל – דודו

E  קטע מוזיקלי – "אתם תשבו ואני אדבר"

E  דבר תנועות הנוער

E  קריאה תלמידים – זווית אישית

E  קטע מוזיקלי – "ימי בנימינה"

E  יום רבין שלי –  יניב בן עוזי

E  ריקוד

E  דברי סיום – תלמידים

E  התקווה

דודו גורן, מנהל בית הספר

יניב בן-עוזי, מורה לאזרחות


דור הרמה, שכבת י'

בנות השכבה שרות

בנות השכבה במופע מחול