logo   logo
כניסה למערכת

אירועי ראש השנה ב"עמקים-תבור", תשע"ב:
דו קיום בין מסורת יהודית ומסורת בית-ספרית 
27.9.2011

הפיקה את המסיבה שכבת י"ב, בהובלתו של עמית לביא, הרכז החברתי.

תודה לפלג איטח מכיתה ט' על התמונות

 שבוע לפני החג נתלו במרכז הקמפוס תיבות הדואר הכיתתיות, אותן בונה מדי שנה נוגה בן-יעקב בעזרת תלמידי מגמת האמנות. במהלך השבוע שלשלו תלמידים ומורים את ברכותיהם לתיבות. בשיעור המחנך שהתקיים בכיתות בערב החג נפתחו התיבות וחולקו הברכות. 

סמי אלפסי מסביר בכיתה ט2 את מנהגי החג ומדגים תקיעה בשופר.

הי"בניקים מנחים את מסיבת ראש השנה

לפי מיטב המסורת, כל שכבה מברכת את זאת שמעליה: ז' את ח', ח' את ט' וכן הלאה, עד שכבת י"ב שמברכת את שכבת ז' ולא שוכחת להזכיר לכולם מי העומדים בראש שרשרת המזון.

הקהל

שעורי המחנך הוקדשו לדיון במסורת החג ובהתחלות חדשות. אבי מרמת ישי, פנסיונר צה"ל ומתנדב בהווה, ביקר בחלק מהכיתות הדגים תקיעה בשופר והסביר את משמעויותיה. כאן הוא מנחה את תלמידי י"א3 ברזי השופר.

הלהקה המהוללת של הי"בניקים מפיחה רוח חיים במסיבה

י"בניקים מאושרים ביומם הגדול: המסיבה שהיא מבוא למסיבה האמיתית - פורים 2012. איזה כיף שיש מסיבות בין הבגרויות...

המורים וצוות העובדים

מסורת היא מסורת, והיא קובעת שהזייניקים אשר התברכו באחים בשכבת י"ב, או בהורים מורים, יזנקו לבריכה. הכל בהסכמה וברוח טובה, כמובן.

הי"בניקים לוהטים על הבמה בריקוד בנות ובריקוד בנים