logo   logo
כניסה למערכת

בברכות, מוסיקה, ריקודים וקבלת פנים לתלמידי שכבת ז' חגגו תלמידי בית הספר את פתיחת השנה.

   צפו בתמונות שצלמה פלג איטח

הלהקה
8 תמונות

ברכות
4 תמונות

ריקודים
4 תמונות

קבלת פנים לשכבת ז'
5 תמונות