logo   logo
כניסה למערכת

 

 

 

 

 

ביום ב' 28.10.13 התקיימה פעילות גיבוש מיוחדת לכיתות ז' בחורשת האקליפטוס ליד בית הספר. 

הפעילות התחלקה לשני שלבים:

גיבוש שכבתי: בקבוצות מעורבות בין הכיתות, באמצעות תחרות ריצת ניווט ברחבי קיבוץ מזרע.                         הדריכו את התחרות גדעון חזן ותלמידי נבחרת הניווט של כיתות י'-י"ב.

גיבוש כיתתי : משחקי גיבוש והכנת פיתות בטאבון.         על המלאכה ניצחו תלמידי שכבת ט' ממועצת התלמידים הבית ספרית.

 דיווח וצילם: עמית לביא