logo   logo
כניסה למערכת

תמונות: פלג איטח

 

בשבוע של חג הפורים התקיימו ימי שמפ"ו (שבוע מלא פעילות ומרץ) בהפסקות בבית הספר. שכבת י' הובילה בגאון יום שמפ"ו ברוח ימי הביניים, החל בתחפושות וכלה בפעילויות שכללו משחקים, הפעלות וכיבוד מתאים.