logo   logo
כניסה למערכת

                        

 

 

 

 

תש"ע

 

 

 

 

 

 

ב"עמקים תבור" מושקעים זמן, מחשבה ומשאבים בציון החגים העבריים.

 

על-פי תפיסתנו החגים מהווים שער לזהות יהודית וישראלית, ובד בבד – הזדמנות ליזמה אישית וקבוצתית של החניכים, ויסוד חשוב בפיתוח חברת נעורים תוססת.

 

כל אירועי החגים מתוכננים, מאורגנים ומוצאים לפועל ע"י החניכים, בהדרכת הצוות החינוכי, בליווי מדריכי התנועה הקשורים לביה"ס, בהובלת הרכז החינוכי עמית לביא ובהכוונת הנהלת ביה"ס.