logo   logo
כניסה למערכת

 

התכנית החברתית לתש"ע לשכבת ז'

 

 

הנושא

תאריך

מיקום

אחריות ביצוע

ציוד נדרש

 

פירוט

אסיפת הורים

ספטמבר

 

מחנכים, יעוץ, מנהל חטיבה, רכז חברתי

 

 

הרצאה

פעילות גיבוש

6-10.9.09

רמת הגולן/נחל הקיבוצים

מחנכים

בולק

צפריר

 

 

טיול לגיבוש שכבתי וכיתתי

 

נושא שנתי:

שנת בר מצווה

שורשים

לאורך השנה

 

מנהל חט"ב, יעוץ, רכז חברתי, מחנכים

 

 

פעילות בכיתות

 

 

אולם המופעים ביפעת

 

 

 

הצגה להורים ותלמידים

7.1.10

ביקור בצפת

 

 

 

פעילות שיא משותפת להורים וחניכים

13.5

ביה"ס

 

 

 

ערב שורשים

 

 

 

 

 

 

טיול שנתי

27-29.4.10

ירושלים

צפריר מחנכים

 

 

 

 

תוכנית כישורי חיים

מעברים

תחילת השנה

ביה"ס

יעוץ, מחנכים

הרצאה להורים

 

 

בשיעורי המחנך

הרגלי למידה

נובמבר דצמבר

ביה"ס

יעוץ מחנכים

 

 

בשיעורי המחנך

מניעת עישון

ינואר

פברואר

ביה"ס

יעוץ מחנכים

 

 

הרצאות וסדנאות

סמינר עמיתים

היחיד והקבוצה

מרץ

אפריל

ביה"ס

יעוץ מחנכים

 

 

 

חינוך מיני

מאי יוני

ביה"ס

יעוץ מחנכים