logo   logo
כניסה למערכת

 

התכנית החברתית של שכבת ט' לשנת תש"ע

הנושא

תאריך

מיקום

אחריות

בצוע

ציוד נדרש

 

פירוט

אסיפת הורים

?

ביה"ס

מחנכים, מנהל חטיבה, רכז חברתי, יעוץ

 

 

הרצאה

חנוכה

10.12.09

חדר האוכל בקיבוץ מזרע

מחנכים/תלמידים

ריכוז חברתי

 

 

בתוכנית

הכללית

טיול שנתי

 

9-11.3.10

מדבר יהודה

צפריר, מחנכים

 

 

 

 

תכנית כישורי חיים

 

כישורי למידה

אוקטובר

נובמבר

 

ביה"ס

מחנכים

יעוץ

 

 

 

מבחן קרני

דצמבר

ביה"ס

מכון אדם מילוא

 

 

 

 

נושא שנתי: מניעת סמים

דצמבר

ינואר – פברואר

 

ביה"ס,

הסמינר לעמיתים מחוץ לבית הספר

מחנכים

יעוץ

ריכוז חברתי

 

 

סמינר עמיתים

הרצאות,הצגות, סדנאות, ופעילות משותפת עם ההורים

זהות אישית ומינית – חברות וזוגיות

מרץ

 

ביה"ס

יעוץ מחנכים

 

 

בשיעורי המחנך

מעברים ובחירת מסלולי המשך

אפריל מאי

ביה"ס

יעוץ מחנכים

 

 

בשיעורי המחנך