logo   logo
כניסה למערכת

 

התכנית החברתית של שכבת י"א לשנת תש"ע

הנושא

תאריך

מיקום

אחריות ביצוע

ציוד נדרש

 

פירוט

אסיפת הורים

?

ביה"ס

מחנכים יעוץ, רכז חברתי, מנהלת

 

 

שיחה של ההורים עם נציגי מחלקת הביטחון

פעילות גיבוש כיתתית

ספטמבר

ביה"ס

מחנכים, רכז חברתי

 

 

בשעות המחנך

הכנה לצה"ל

30.8-3.9.09

שדה בוקר

רכז חברתי מחנכים

 יועץ

 

 

גדנ"ע

?

ביה"ס

 

 

לקראת צו ראשון: מפגש עם מחלקת הביטחון  תק"צ

ספטמבר

ביה"ס

 

 

דגשים לקראת צו ראשון - נוח

22.10.09

ביה"ס

 

 

מודל צו ראשון – "טופ"

סמינר בנושא זהות יהודית

4-5.12.09

אולפנה/

ירושלים

ריכוז חברתי,יעוץ,

מחנכים

 

 

מועבר ע"י חברת "גשר"

מפגש הכנה למחנכים מיד לאחר החגים

שבוע ירוק – הכנת טיול בית הספר

במהלך ינואר

ביה"ס ובשטח

בולק, צפריר מחנכים

 

 

הדרכת טיול בית הספר – תהליך מסודר של הכנה

טיול שנתי

15-18.2.10

מזרח הרמון

צפריר, מחנכים

 

 

 

טקס יום הזיכרון לחללי צה"ל

19.4.10

על הדשא בית הספר

ריכוז חברתי

מחנכים/תלמידים

בתקציב הכללי

עבודה עם צוות מוביל מהשכבה

 

תכנית כישורי חיים

 

מיומנות למידה

 

ספטמבר/אוקטובר

ביה"ס

יעוץ, מחנכים

 

 

 

חינוך מיני

 

ביה"ס

יעוץ

 

 

1202 מוקד סיוע בנושא הטרדה מינית

בטיחות בדרכים

17.9.08

ביה"ס

ריכוז חברתי, יעוץ

 

 

הרצאה של רוני מצליח

במהלך השנה

?

רכז חברתי, יועץ

 

 

פעילות נוספת בנושא

מניעת איידס

דצמבר

ביה"ס

יעוץ

ריכוז חברתי

 

 

פרויקט איידס ירושלים

התנהגויות סיכון - סמים

 

ביה"ס

יעוץ

 

 

הרצאה של אורי אילני