logo   logo
כניסה למערכת

 

התכנית החברתית של שכבת י"ב לשנת תש"ע

נושא הפעילות

תאריך

מיקום

אחריות ביצוע

ציוד נדרש

 

פירוט

אסיפת הורים

?

ביה"ס

מחנכים, יעוץ, רכז חברתי, מנהלת

 

 

הרצאה.

מסיבת פתיחת שנה

17.9.09

ביה"ס

ריכוז חברתי מחנכים

 

 

מסיבת ערב?

הכנה לצה"ל

?

ביה"ס

ריכוז חברתי

 

 

פגישה עם מחלקת הביטחון תק"צ: הכנה לגיבושים וקבלת המנילות

16.11.09

ביה"ס

 

ריכוז חברתי,

 

 

"טופ"

סמינר הכנה לצה"ל: חוסן נפשי ומנטאלי "בארץ הצבא"

3.1.10

ביה"ס

ריכוז חברתי, יעוץ

 

 

פנל בוגרים – פעילות סיום של ההכנה לצה"ל

סמינר בנושא חברתי כלכלי

2-3.11.09

אולפנה/ת"א

ריכוז חברתי,יעוץ, מחנכים

 

 

טרם נקבע תוכן הסמינר

 

פנל שנות שרות

נובמבר

חדר אוכל - מזרע

מחלקת נוער מ.א.

 

 

משותף לשלשת בתי הספר(אפשרות גם לעשות פאנל בית ספרי)

 

טיול שנתי

 

29.11 – 3.12

הרי אילת

צפריר, מחנכים

 

 

 

יום סיור בירושלים

?

 

מורי אזרחות, ריכוז חברתי

 

 

יתכן שיהיה משולב עם הסמינר

פורים

17.1.10

ביה"ס

 

 

 

מנהלת, רכז חברתי, מחנכים, יועץ

 

 

שיחת פתיחה –תאום ציפיות

תחילת עבודה צוות מוביל וצוותים

14.2.10

ביה"ס

 

טרום פורים/פתיחת תחנת שידור - בהפסקה

21-24.2.10

ביה"ס

 

ימי שמפ"ו - בהפסקות

22.2.10

אולם במזרע

 

ערב הוליווד

25.2.10

?

 

מסיבת פורים

התרמת דם

 

סוף מרץ

ביה"ס

ריכוז חברתי

גם למורי בית הספר

טקס יום השואה

12.4.10

אולם במזרע

רכז חברתי

בתקציב הכללי

עם צוות מוביל מהשכבה

הצגת סיום יב'

3.7.10

אולם המופעים בקיבוץ יפעת

מחנכים, חניכים, הנהלת ביה"ס

בתקציב הכללי

 

 

תכנית כישורי חיים

 

בטיחות בדרכים

17.09.08

ביה"ס

ריכוז חברתי יעוץ

 

 

הרצאה של רוני מצליח

11.11.08

ביה"ס

ריכוז חברתי יעוץ

 

 

סימולאטור לנהיגה נכונה

31.12.08

ביה"ס

ריכוז חברתי יעוץ

 

 

סדנת בטיחות בדרכים - רמזור

מניעת שימוש בסמים

 

ביה"ס

יעוץ

 

 

פעילות של רטורנו – הרב אקשטיין