logo   logo
כניסה למערכת

 

התכנית החברתית של שכבת י' לשנת תש"ע

הנושא

תאריך

מיקום

אחריות ביצוע

ציוד נדרש

 

פירוט

אסיפת הורים

?

ביה"ס

מחנכים, יעוץ, רכז חברתי, מנהלת

 

 

הרצאה

פעילות גיבוש כיתתית

ספטמבר

ביה"ס

מחנכים

רכז חברתי

 

 

תאום ציפיות פעילות היכרות בשעות החברה

תהליך כניסה לנושא מחויבות אישית

ספטמבר

ביה"ס

רכז חברתי

מחנכים

 

 

שעת מחנך לכל כיתה

קורס מד"א

במהלך דצמבר

ביה"ס

רכז חברתי, מחנכים

 

 

קורס חובה לכיתה י' (תאריך יקבע ברגע שייסגר המכרז של החברה המעבירה את הקורס)

טקס רבין

29.10.09

על הדשא בבית הספר

מחנכים/תלמידים

ריכוז חברתי

 

 

תהליך הכנה עם צוות מוביל מהשכבה

סמינר בנושא אזרחות ישראלית

13-14.1.10

בנצרת עילית ובמגדל העמק

רכז חברתי

מחנכים

 

 

תהליך הכנה וסיכום לפי תוכנית מסודרת לו"ז יקבע אחרי החגים – מועבר ע" "דרך" כחלק מהנושא השנתי של "להיות אזרח"

נושא שנתי להיות אזרח

20.12.09 עד 11.2.10

ביה"ס

מחנכים ריכוז חברתי רכזת לימודי אזרחות

 

 

מערך שיעורי חברה בנושא להיות אזרח

11.2.10

בית המשפט המחוזי בנצרת עילית, מזרע

ריכוז חברתי מחנכים

 

 

סיום התהליך: סיור בבית המשפט , טקס חלוקת ת.ז. ומפגש עם ההורים

הכנה לצה"ל

13-17.6.10

ביה"ס

ריכוז חברתי

יעוץ

 

 

הכנה לגדנ"ע

טיול שנתי

 

2-5.11.09

מכתשים

צפריר, מחנכים

 

 

 

 

תכנית כישורי חיים

 

מיומנות למידה

ספטמבר

ביה"ס

יעוץ, מחנכים

 

 

 

חינוך מיני

 

ביה"ס

יעוץ

 

 

1202 מוקד סיוע בנושא הטרדה מינית

מניעת איידס

דצמבר

ביה"ס

יעוץ ,ריכוז חברתי,מחנכים

 

 

פרויקט איידס ירושלים

מניעת אלכוהול/חומרים ממכרים

פברואר/מרץ

ביה"ס

יעוץ

ריכוז חברתי

 

 

פעילות ערב להורים ותלמידים – מכון יסודות