logo   logo
כניסה למערכת

 

התכנית החברתית של שכבת ז', תשע"א

 

הנושא

תאריך

מיקום

אחריות ביצוע

פירוט

 

אסיפת הורים

15.9.10

 

מחנכים, יעוץ, מנהל חטיבה, רכז חברתי

הרצאה

 

פעילות גיבוש

6.9.10

רמת הגולן/נחל הקיבוצים

מחנכים

בולק

צפריר

טיול לגיבוש שכבתי וכיתתי

 

 

נושא שנתי:

שנת בר מצווה

שורשים

לאורך השנה

 

מנהל חט"ב, יעוץ, רכז חברתי, מחנכים

פעילות בכיתות

 

סוף ינואר

אולם המופעים ביפעת

 

הצגה להורים ותלמידים

 

6.1.11

ביקור בצפת

 

פעילות שיא משותפת להורים וחניכים

 

25.5.11

ביה"ס

 

ערב שורשים

 

טיול שנתי

5-7.4.11

ירושלים

צפריר מחנכים

 

 

כישורי חיים:

מעברים

14/9

ביה"ס

יועצת

ערב הורים

 

כישורי חיים:

חינוך מיני

מרץ

ביה"ס

יועצת