logo   logo
כניסה למערכת

 

התכנית החברתית של שכבת ח', תשע"א

 

הנושא

תאריך

מיקום

אחריות ביצוע

פירוט

 

אסיפת הורים

14.9.10

ביה"ס

יעוץ, ריכוז חברתי, מחנכים, מנהל חטיבה

הרצאה

 

טקס ט"ו בשבט

18-19.1.11

ביה"ס

ריכוז חברתי

מחנכים/חניכים

בתוכנית השבוע ירוק

 

נושא שנתי: שח"ק ירוק

לאורך השנה

ביה"ס

רכז שח"ק מחנכים

רכז חברתי

פעילות בנושא אקולוגיה איכות ואיכות סביבה במסגרת תוכנית שח"ק

 

טיול שנתי

29-31.3.11

רמת הגולן

צפריר, מחנכים

 

 

כישורי חיים:

אלכוהול

ינואר

ביה"ס

יועצת

מניעת שימוש לרעה בחומרים מסוכנים

 

כישורי חיים:

חינוך מיני

מרץ

ביה"ס

יועצת

חינוך מיני