logo   logo
כניסה למערכת

 

התכנית החברתית של שכבת י"א לשנת תשע"א

 

הנושא

תאריך

מיקום

אחריות ביצוע

פירוט

 

אסיפת הורים

12.10.11

ביה"ס

מחנכים יעוץ, רכז חברתי, מנהלת

שיחה של ההורים עם נציגי מחלקת הביטחון

 

פעילות גיבוש כיתתית

ספטמבר

ביה"ס

מחנכים, רכז חברתי

בשעות המחנך

 

הכנה לצה"ל

12-16.9.10

צלמון

רכז חברתי מחנכים

 יועץ

גדנ"ע

 

12.10.10

ביה"ס

לקראת צו ראשון: מפגש עם מחלקת הביטחון  תק"צ

 

ספטמבר -נובמבר

ביה"ס

לקראת צו ראשון – פעילות של היועצת

 

22.11.10

ביה"ס

מודל צו ראשון – "טופ"

 

סמינר בנושא זהות יהודית

24-25.11.10

מזרע/

ירושלים

ריכוז חברתי,יעוץ,

מחנכים

מועבר ע"י חברת "גשר"

מפגש הכנה למחנכים מיד לאחר החגים

 

שבוע ירוק – הכנת טיול בית הספר

במהלך ינואר

ביה"ס ובשטח

בולק, צפריר מחנכים

הדרכת טיול בית הספר – תהליך מסודר של הכנה

 

טיול שנתי

14-17.2.11

מזרח הרמון

צפריר, מחנכים

 

 

טקס יום הזיכרון לחללי צה"ל

9.5.11

על הדשא בית הספר

ריכוז חברתי

מחנכים/תלמידים

עבודה עם צוות מוביל מהשכבה

 

כישורי חיים: יחסים בין המינים

אוקטובר, בתיאום עם המחנכות

חדר יועצת

מור

סדנה למחנכות

 

כישורי חיים: מיניות

17.11

 

מור

הרצאה בנושא מניעת מחלות מין בדגש על איידס. ניל האריס

 

נובמבר

כיתות יא

מור

מפגשים כיתתיים עם האחות המחוזית

 

כישורי חיים: בטיחות בדרכים

 

15.12.10

ביה"ס

יועצת ורכז חברתי

הרצאה של רוני מצליח

 

כישורי חיים: מניעת שימוש לרעה באלכוהול

סביב תאריך ההרצאה

 

מור

פעילות סדנאית בכיתות בנושא אלכוהול

מפגש מחנכים עם ד"ר נגה כרם