logo   logo
כניסה למערכת

 

התכנית החברתית של שכבת י"ב לשנת תשע"א

 

נושא הפעילות

תאריך

מיקום

אחריות ביצוע

פירוט

 

אסיפת הורים

16.9.10

ביה"ס

מחנכים, יעוץ, רכז חברתי, מנהלת

הרצאה.

 

מסיבת פתיחת שנה

21.9.10

ביה"ס

ריכוז חברתי מחנכים

החל מההפסקה הגדולה ועד להסעות

 

הכנה לצה"ל

12.10.10

ביה"ס

ריכוז חברתי

פגישה עם מחלקת הביטחון תק"צ: הכנה לגיבושים וקבלת המנילות

 

26.10.10

ביה"ס

 

ריכוז חברתי,

"טופ"

סמינר הכנה לצה"ל: חוסן נפשי ומנטאלי בארץ הצבא

 

3.1.10

ביה"ס

ריכוז חברתי, יעוץ

פאנל בוגרים – פעילות סיום של ההכנה לצה"ל

 

סמינר בנושא אזרחות ודמוקרטיה

27-28.12.10

ירושלים

ריכוז חברתי,יעוץ, מחנכים

טרם נקבע תוכן הסמינר

 

 

פאנל שנות שרות

נובמבר

חדר אוכל - מזרע

מחלקת נוער מ.א.

משותף לשלושת בתי הספר (אפשרות גם לעשות פאנל בית ספרי)

 

 

טיול שנתי

21-25.11.10

הרי אילת

צפריר, מחנכים

 

 

פורים

27.2.11

ביה"ס

מנהלת, רכז חברתי, מחנכים, יועץ

שיחת פתיחה –תאום ציפיות

תחילת עבודה צוות מוביל וצוותים

 

6.3.11

ביה"ס

טרום פורים/פתיחת תחנת שידור - בהפסקה

 

13-17.2.11

ביה"ס

ימי שמפ"ו - בהפסקות

 

25.2.10

?

מסיבת פורים

 

התרמת דם

סוף מרץ

ביה"ס

ריכוז חברתי

גם למורי ביה"ס

 

טקס יום השואה

2.5.11

אולם במזרע

רכז חברתי

עם צוות מוביל מהשכבה ותלמידי המשלחת לפולין

 

הצגת סיום יב'

27.6.11

אולם המופעים בקיבוץ יפעת

מחנכים, חניכים, הנהלת ביה"ס

 

 

כישורי חיים:

הכנה לשירות משמעותי בצה"ל

אוקטובר. בתיאום עם המחנכות

חדר יועצת

מור

 

 

 

כישורי חיים:

בטיחות בדרכים

15.12.10

ביה"ס

יועצת ורכז חברתי

הרצאה של רוני מצליח בנושא בטיחות בדרכים, עם דגש על מניעת נהיגה תחת השפעת אלכוהול

 

סביב תאריך ההרצאה

 

 

פעילות סדנאית בכיתות בנושא אלכוהול