logo   logo
כניסה למערכת

 

התכנית החברתית של שכבת י' לתשע"א

 

הנושא

תאריך

מיקום

אחריות ביצוע

פירוט

 

אסיפת הורים

16.9.10

ביה"ס

מחנכים, יעוץ, רכז חברתי, מנהלת

הרצאה

 

פעילות גיבוש כיתתית

ספטמבר

ביה"ס

מחנכים

רכז חברתי

תאום ציפיות פעילות היכרות בשעות החברה

 

תהליך כניסה לנושא מחויבות אישית

ספטמבר

ביה"ס

רכז חברתי

מחנכים

שעת מחנך לכל כיתה

 

קורס מד"א

במהלך דצמבר

ביה"ס

רכז חברתי, מחנכים

קורס חובה לכיתה י' (תאריך יקבע ברגע שייסגר המכרז של החברה המעבירה את הקורס)

 

טקס רבין

20.10.10

באולם במזרע

מחנכים/תלמידים

ריכוז חברתי

תהליך הכנה עם צוות מוביל מהשכבה ומגמת התיאטרון

 

 

נושא שנתי להיות אזרח

8-9.1.11

בנצרת עילית ובמגדל העמק

רכז חברתי

מחנכים

סמינר בנושא החברה הישראלית כחברה רב תרבותית – מועבר ע"י מרכז סמינרים "דרך"

 

13.2.11 עד 2.3.11

ביה"ס

מחנכים ריכוז חברתי רכזת לימודי אזרחות

מערך שיעורי חברה בנושא להיות אזרח

 

3.3.11

בית המשפט המחוזי בחיפה, מזרע

ריכוז חברתי מחנכים

סיום התהליך: סיור בבית המשפט , טקס חלוקת ת.ז. ומפגש עם ההורים

 

הכנה לצה"ל

שבוע אחרון של יוני

ביה"ס

ריכוז חברתי

יעוץ

הכנה לגדנ"ע

 

טיול שנתי

7-10.3.11

מכתשים

צפריר, מחנכים

 

 

כישורי חיים

 

16/9

ביה"ס

ניצן

הרצאת הורים

 

17.11

ביה"ס או אודיטוריום מכללה

ניצן

הרצאה ניל האריס 

 

25/11

ביה"ס

ניצן

לביאה קסטרו מפגש בנושא מוטיבציה והישגים