logo   logo
כניסה למערכת

 

שכבת י"א

 

הנושא

תאריך

מיקום

אחריות ביצוע

פירוט

 

אסיפת הורים

18.9.11

ביה"ס

מחנכים יעוץ, רכז חברתי, מנהל

שיחה של ההורים עם נציגי מחלקת הביטחון

 

פעילות גיבוש כיתתית

ספטמבר

ביה"ס

מחנכים, רכז חברתי

בשעות המחנך

 

הכנה לצה"ל

28.8-1.9/11

צלמון

רכז חברתי

מחנכים

יועץ

גדנ"ע

 

12.9.11

ביה"ס

מודל צו ראשון – "טופ"

 

ספטמבר -נובמבר

ביה"ס

לקראת צו ראשון – פעילות של היועצת

 

18.9.11

ביה"ס

לקראת צו ראשון: מפגש עם מחלקת הביטחון  תק"צ

 

סמינר בנושא חברה וכלכלה

4-5.1.12

ביה"ס, ושני ימי שיא מחוץ לבית הספר בתל אביב

ריכוז חברתי,יעוץ,

מחנכים

מועבר ע"י המחנכים לאורך השנה ובימי השיא ע"י חברת הדרכה – נושא ממוקד: "תרבות הצריכה"

 

שבוע ירוק – הכנת טיול בית הספר

במהלך ינואר

ביה"ס ובשטח

רכז חברתי, רכז טיולים מחנכים

הדרכת טיול בית הספר – תהליך מסודר של הכנה

 

טיול שנתי

27.2-1.3/12

מזרח הרמון

רכז טיולים, מחנכים

 

 

טקס יום הזיכרון לחללי צה"ל

25.4.12

על הדשא בית הספר

ריכוז חברתי

מחנכים/תלמידים

בתקציב הכללי

עבודה עם צוות מוביל מהשכבה