logo   logo
כניסה למערכת

שכבת י"ב

 

נושא הפעילות

תאריך

מיקום

אחריות ביצוע

פירוט

 

אסיפת הורים

21.9.11

ביה"ס

מחנכים, יעוץ, רכז חברתי, מנהל

הרצאה: רוני מצליח – בטיחות בדרכים

 

מסיבת פתיחת שנה

27.9.11

ביה"ס

ריכוז חברתי מחנכים

החל מההפסקה הגדולה ועד להסעות

 

הכנה לצה"ל

18.9.11

ביה"ס

ריכוז חברתי

פגישה עם מחלקת הביטחון תק"צ: הכנה לגיבושים וקבלת המנילות

 

8.1.10

ביה"ס

ריכוז חברתי, יעוץ

פנל בוגרים – פעילות סיום של ההכנה לצה"ל

 

סמינר בנושא חברה וכלכלה

1-2.11.11

תל אביב

ריכוז חברתי,יעוץ, מחנכים

סמינר בנושא פערים בחברה הישראלית

 

 

פנל שנות שרות

10.11.11

אולם ביפעת

מחלקת נוער מ.א.

משותף לשלשת בתי הספר(אפשרות גם לעשות פאנל בית ספרי) בערב!!

 

 

טיול שנתי

4-8.12.11

הרי אילת

רכז טיולים, מחנכים

 

 

פורים

5.2.12

ביה"ס

 

 

 

מנהל, רכז חברתי, מחנכים, יועץ

שיחת פתיחה –תאום ציפיות

תחילת עבודה צוות מוביל וצוותים

 

19.2.12

ביה"ס

טרום פורים/פתיחת תחנת שידור - בהפסקה

 

1-6.3.12

ביה"ס

ימי שמפ"ו - בהפסקות

 

6.3.12

?

מסיבת פורים בערב

 

התרמת דם

סוף מרץ

ביה"ס

ריכוז חברתי

 

 

טקס יום השואה

19.4.12

אולם במזרע

רכז חברתי

 

 

הצגת סיום יב'

27.6.11

אולם המופעים בקיבוץ יפעת

מחנכים, חניכים, הנהלת ביה"ס