logo   logo
כניסה למערכת

שכבת ט'

 

הנושא

תאריך

מיקום

אחריות בצוע

פירוט

אסיפת הורים

3.9.12

ביה"ס

מחנכים, מנהל חטיבה, רכז חברתי, יעוץ

הרצאה

טיול שנתי

6-8.11.12

מדבר יהודה

רכז טיולים, מחנכים

טיול שטח נודד

חנוכה: תהליך

11.11.12

ביה"ס

מחנכים, רכז חברתי, יועצת, מנהל חטיבה,

רכזת שכבה

תחילת תהליך הפקת המסיבה עם צוות חניכים מוביל

חנוכה: מסיבה

6.12.12

חדר האוכל בקיבוץ מזרע

מחנכים, תלמידים,

ריכוז חברתי, רכזת השכבה

המסיבה בשעות הערב

מסיבת סיום כיתה ט'

20.6.12

ביה"ס על הדשא

מחנכים, רכז חברתי, מנהל חטיבה, יועצת

מסיבה(ערב במה שכבתי וכיתתי) לסיום החטיבה יחד עם המשפחות