logo   logo
כניסה למערכת

שכבת י"ב

 

נושא הפעילות

תאריך

מיקום

אחריות ביצוע

פירוט

 

אסיפת הורים

5.9.12

ביה"ס

מחנכים, יעוץ, רכז חברתי, מנהל

הרצאה: רוני מצליח – בטיחות בדרכים

 

מסיבת פתיחת שנה

13.9.12

ביה"ס

ריכוז חברתי מחנכים

שעות הבוקר

 

הכנה לצה"ל

 

ביה"ס

ריכוז חברתי

פגישה עם מחלקת הביטחון תק"צ: הכנה לגיבושים וקבלת המנילות

 

6.1.13

ביה"ס

ריכוז חברתי, יעוץ

פנל בוגרים – פעילות סיום של ההכנה לצה"ל

 

סמינר בנושא

זהות יהודית

14-15.11.12

תל אביב

ריכוז חברתי,יעוץ, מחנכים

סמינר בנושא זהות יהודית

 

 

פנל שנות שרות

נובמבר-דצמבר

אולם ביפעת

מחלקת נוער מ.א.

משותף לשלשת בתי הספר(אפשרות גם לעשות פאנל בית ספרי) בערב!!

 

 

טיול שנתי

23-27.12.12

הרי אילת

רכז טיולים, מחנכים

 

 

פורים

27.1.13

ביה"ס

 

 

 

מנהלת חט"ע, רכז שכבה, רכז חברתי, מחנכים, יועץ

שיחת פתיחה –תאום ציפיות

תחילת עבודה צוות מוביל וצוותים

 

6.2.13

ביה"ס

טרום פורים/פתיחת תחנת שידור - בהפסקה

 

17-21.2.13

ביה"ס

ימי שמפ"ו - בהפסקות

 

פברואר

באולם של יפעת

ערב הוליווד

 

21.2.13

באולם הרד

מסיבת פורים בערב

 

התרמת דם

22.4.13

ביה"ס

ריכוז חברתי

 

 

טקס יום השואה

8.4.13

אולם במזרע

רכז חברתי

 

 

הצגת סיום יב'

 

אולם המופעים בקיבוץ יפעת

מחנכים, חניכים, הנהלת ביה"ס