logo   logo
כניסה למערכת

 

שכבת י'

 

הנושא

תאריך

מיקום

אחריות ביצוע

פירוט

 

אסיפת הורים

11.9.12

ביה"ס

מחנכים, יעוץ, רכז חברתי, מנהל

הרצאה

 

פעילויות גיבוש כיתתית

ספטמבר

ביה"ס

מחנכים

רכז חברתי

תאום ציפיות פעילות היכרות בשעות החברה

 

תהליך כניסה לנושא מחויבות אישית

ספטמבר

ביה"ס

רכז חברתי

מחנכים

שעת מחנך לכל כיתה

 

גיחת לילה לגיבוש

ייקבע בהקדם

פארק גורן

רכז טיולים, מחנכים, רכז חברתי

להמשך תהליך הגיבוש וההיכרות בשכבה והכנה לטיול השנתי בשטח

 

קורס עזרה ראשונה

במהלך דצמבר

ביה"ס

רכז חברתי, מחנכים

קורס חובה לכיתה י' (תאריך יקבע ברגע שייסגר המכרז של החברה המעבירה את הקורס)

 

טקס יום הזיכרון ליצחק רבין

28.10.12

באולם במזרע

מחנכים/תלמידים

ריכוז חברתי

תהליך הכנה עם צוות מוביל מהשכבה ומגמת התיאטרון

 

נושא שנתי: להיות אזרח בישראל

תחילת ינואר

ביה"ס

מחנכים ריכוז חברתי רכזת לימודי אזרחות

הרצאה לפתיחת התהליך ומערך שיעורי חברה בנושא להיות אזרח

 

28-30.1.13

בנצרת עילית ובמגדל העמק

רכז חברתי

מחנכים

רכזת אזרחות

סמינר בנושא החברה הישראלית כחברה רב תרבותית – מועבר ע"י מרכז סמינרים "דרך"

 

7.2.13

בית המשפט המחוזי בחיפה ובנצרת עילית,

מזרע

ריכוז חברתי מחנכים

סיום התהליך: סיור בבית המשפט , טקס חלוקת ת.ז. ומפגש עם ההורים

 

טיול שנתי

11-14.3.13

מכתשים

רכז טיולים, מחנכים

 

 

הכנה לצה"ל

שבוע אחרון של יוני

ביה"ס

ריכוז חברתי

יעוץ

הכנה לגדנ"ע (אם יתאפשר)