logo   logo
כניסה למערכת

חגיגה דמוקרטית ב"עמקים-תבור":
הבחירות למועצת התלמידים, תשע"ב, 7-8.2.2012

תמונות: פלג איטח ואלון קורש

 

מועצת התלמידים היא הגוף הדמוקרטי ביותר בביה"ס, וב"עמקים-תבור" הושם השנה דגש רב על גוף זה. התהליך נפתח בעבודת הכנה של זהר רוטבליט ועמית לביא, אשר קידמו את הנושא בעזרת תעמולה אשר הופנתה למורים ולתלמידים. סגל המחנכים והמורים התכנס לישיבה מיוחדת אשר דנה במועצת התלמידים, וממנה יצאה קריאה להליך דמוקרטי ולבחירת מועצת תלמידים משמעותית ובעלת סמכויות ואחריות.

 

המחנכים קיימו בכיתות שעורי הכנה שבמהלכם הציעו עצמם תלמידים כמועמדים לנציגות הכיתה למועצה. יצויין כי ההיענות הייתה משמעותית ותלמידים רבים הציעו עצמם לתפקיד.

 

ב- 7-8.2 התקיימו בחירות דמוקרטיות במתכונת הבחירות בכנסת. כל כיתה בתורה הגיעה לספריה, כל התלמיד הונחה ע"י ועדת הקלפי, קיבל מעטפה מיוחדת, נכנס מאחורי הפרגוד ושלשל שני פתקים למעטפה. כל כיתה בחרה בשני נציגים למועצה.

 

ביום ד', 8.2, התקיים במהלך ההפסקה הפנינג על הדשא המרכזי, במהלכו הוכרזו בחגיגיות שמות התלמידים הנבחרים.

 

ועכשיו, לאחר ששככה תרועת הפסטיבלים, תתכנס המועצה ותתחיל בעבודתה בייצוג תלמידי בית-הספר והובלת תהליכים לטובתם ולרווחתם. המועצה הנוכחית תכהן עד לסוף שנה"ל תשע"ג.

 

בהצלחה לחברי המועצה, ותודה לזהר ולעמית על התהליך הדמוקרטי והמשמח שהובילו.

 

סקרה: אורית סוקר

שכבת י"א, פורים 2013, מצביעה.
השכבה היא שתוביל את מועצת התלמידים על לסוף שנה"ל תשע"ג.

מנהל ביה"ס, דודו גורן, מגיע לקלפי כדי לתמוך בהליך הדמוקרטי

כל תלמיד בתורו נרשם וזוכה להסבר מוועדת הקלפי אשר מנהלת את התהליך בסדר מופתי, תוך הקפדה על כללי הדמוקרטיה הנקייה - ממש כפי שהבחירות לכנסת צריכות להתבצע.

מאחורי הפרגוד מוצא כל תלמיד פתקים ועליהם שמות המועמדים מכיתתו. כל תלמיד בוחר בשני פתקים ומכניסם למעטפה מיוחדת, אותה הוא משלשל לתיבת הקלפי.

תוצאות הבחירות מוכרזות ע"י חניכי י"ב, שלא השתתפו בבחירות

הי"בניקים, שסיימו את תפקידם כמובילי מועצת התלמידים, לא השתתפו בבחירות. אבל כמו תמיד - הם מצאו סיבה למסיבה ורקדו על הדשא עם המחנך איציק סרוגו.
תודה לי"בניקים על העזרה והפירגון לתלמידים הצעירים!