logo   logo
כניסה למערכת

"בכביש אין מועד ב":

שכבות י"א-י"ב בבית לוינשטיין

פברואר 2011, תשע"א

 

 

 

ביום ג' 8.2 יצאו תלמידי י"א-י"ב ליום שכולו הוקדש למניעה של תאונות דרכים, במרכז השיקומי בית לוינשטיין. תכנית היום עסקה בהשלכות הקשות של תאונות דרכים הקשורות בשיקום וגם באבל.

 

מפגשים עם אנשים שחייהם השתנו בעקבות תאונות דרכים: התלמידים שמעו את סיפורו של אדם שנפגע בתאונה ועבר שיקום ארוך. הם נחשפו למציאות חייו של גבר שאיבד את בנו כלתו ונכדו בתאונה. הם צפו בסרט המביא את סיפוריהם של כמה נפגעי תאונות והשינוי שחל בחייהם. בין השאר, מופיע בסרט נהג פוגע שחייו התהפכו בעקבות התאונה שגרם. את הפעילות הנחו שתי עובדות סוציאליות שעובדות במקום. הן גם קיימו דיונים קצרים על הנושאים שעלו עם קהל הנערים.

 

המחשה של השפעת האלכוהול: בעזרת משקפיים מיוחדים חוו הנערים איך מרגיש מי ששתה מנה אחת אלכוהול, שתי מנות, ועד ארבע מנות. התלמידים המדגימים עלו על הבמה והתבקשו לעשות פעולות יומיומיות כשהם "שתויים". המנחה פירשה והסבירה את השפעת העלייה ברמת האלכוהול בדם:  מהירות תגובה נמוכה, חוסר יציבות בידיים ובעמידה, קושי לבצע פעולות יומיומיות.

 

היום היה מאורגן להפליא, מרתק, וכל פעילות הייתה במינון המתאים ובעיתוי מדויק.

 

פעילות זאת היא חלק בשרשרת של פרויקט החינוך לבריאות, הממומן כולו ע"י נדבנית ישראלית-אמריקאית.

דיווחה: נורית ברנד, צילומים: נגה בן-יעקב