logo   logo
כניסה למערכת

להיות אזרח בחברה רב-תרבותית:

שכבת י' בסמינר, תשע"א

 

 

להיות אזרח בחברה רב-תרבותית:

שכבת י' בסמינר, תשע"א

 

ב-8-9.2 יצאה שכבת י' לסמינר שכותרתו – "להיות אזרח בחברה רב-תרבותית". הסמינר מהווה חלק מתהליך ההכנה לקבלת תעודת הזהות, ומטרתו – לבחון, ביחד עם החניכים, מהי משמעותה של אזרחות, ואילו חובות וזכויות היא מביאה איתה. הובילו והנחו את הסמינר מדריכי ארגון "דרך".

 

קדמה לסמינר סדנה בכיתות האם, אותה העבירו מדריכי הסמינר, ובה העלינו שאלות לגבי זהותנו כישראלים וזהויות נוספות שהם חלק מאיתנו.

 

היום הראשון: מגדל העמק

כדוגמה לתפיסת כור ההיתוך של ראשית המדינה.

 

התחלנו את היום בסדנה מקדימה בכיתה, ובה ניסינו לבדוק – מה ישראלי בעינינו, ומה הופך אותנו לישראלים.

 

יצאנו למגדל העמק וביקרנו בשכונות הראשונות שנבנו עם גלי העלייה של ראשית שנות החמישים.  המדריכים דיברו איתנו על הקמת עיירות הפיתוח, על מטרתן ועל הבעייתיות של מטרה זאת. ביקרנו במגדל המפורסם של מגדל העמק, המכונה – "מגדל ההחמצה".

 

"ביקרנו ב"בית התבשיל", בית-תמחוי שמפעילה אגודת חב"ד ושמענו על השירות שהם מעניקים לאזרחים שידם אינה משגת לספק לעצמם תזונה מספקת. צביקה, מנהל התמחוי העיד על השירות אותו הוא מספק כי הוא בגדר עזרה ראשונה, וכי את הפתרונות האמיתיים למצוקה צריכה להציע הממשלה.

 

במרכז המסחרי הישן של העיר דיברנו על קשיי ההישרדות של העסקים הקטנים ובעלי המלאכה אל מול הקניונים והעיר הגדולה.

 

המשכנו לבית-ספר תיכון רוגוזין, שם פגשנו במנהל בית הספר, אבי אבירם. הוא סיפר לנו בגאווה רבה על השינוי שמוביל ביה"ס בעיר, בכך שהוא מעניק לתלמידיו הכשרה טכנית אשר מאפשרת להם שירות מקצועי בצבא, ופרנסה בטוחה בהמשך החיים. בית-הספר מאפשר לתלמידים להשתלב בתעשיית ההיי-טק הענפה שבעיר, ובכך הוא מביא לתפנית משמעותית בחייהם ובדימוי המקום.

 

במרכז המסחרי "פרץ סנטר" התרעננו התלמידים בארוחת-צהריים באופן עצמאי. סיימנו את היום בסדנה מסכמת שעסקה בכור ההיתוך כקונספציה שפשטה את הרגל.

 

היום השני: נצרת-עילית ונצרת כמודל

לחברה רב-תרבותית

 

פתחנו בסדנה שהתקיימה במתנ"ס "גרין" החדש והמפואר בהר-יונה. הסדנה עסקה במעבר בין תפיסת כור ההיתוך לתפיסת החברה הרב-תרבותית. במסגרת הסדנה צפינו במערכון הקלאסי מבית "לול" על העולים החדשים, בכיכובם של אורי זהר ואריק אינשטיין.

 

יצאנו למרכז "רסקו" כדי לפגוש באוכלוסיה המגוונת של נצרת עילית. ראיינו אזרחים מזדמנים בעזרת שאלונים ושאלנו אותם על אורח חייהם והאופן בו הם תופסים את עירם ואת שכניהם בני התרבויות האחרות.

 

המשכנו לנצרת הערבית, לפגישה עם וואסים עאבד, ראש קן הנוער העובד הערבי. שמענו ממנו על ה"אני מאמין" שלו, שעיקרו – כבוד הדדי ודו-קיום.

 

נפגשנו עם פעילים חברתיים העובדים בעיר במסגרות שונות, בקליטת עלייה ובהפעלת מועדוניות לנוער, וכן באנשי הקיבוץ העירוני שמרכז "דרך" משתייך אליו.

 

סעדנו ארוחת צהריים במרכז המסחרי "דודג'", וחזרנו למתנ"ס "גרין" כדי לסיים את היום ולסכם את הסמינר בסדנאות.

 

עברנו יומיים עמוסים מאד, פיזית ורגשית. אנו מאמינים ומקווים שהחניכים, אשר נחשפו לצדדים שונים בחברה הישראלית, ימשיכו לחשוב ולעסוק בסימני השאלה שהעלה הסמינר גם בעתיד.

 

כתבה וצילמה: אורית סוקר