logo   logo
כניסה למערכת

סמינרים בשנת תשע"ו

סמינרים בשנת תשע"ד

סמינרים בשנת תשע"ג

               

סמינרים בשנת תשע"ב

              

סמינרים בשנת תשע"א

         

 

 

סמינרים בשנת תש"ע

 

 

סמינר החברה הישראלית, שכבת י', תשע

12-12.1.2010

 

 

 

החברה הישראלית – אסופה של פרודות או חברה?

 

 

החברה הישראלית בשנת 2009 עוצמת את עיניה. איש איש חי את חייו מבלי לשאול מי השכן שלי ומה מצבו. נוער גדל במציאות בדיונית מבלי לעצור ולשאול האם הסביבה המוגנת בה אני גדל היא ייצוג אמיתי של החברה שאני חלק ממנה.

 

 

 

בסמינר ניסינו "להסתכל למציאות הישראלית בעיניים" על בעיותיה, מורכבויותיה והיופי הרב שבה. ניסינו לחפש את מקור הבעיות, שאלנו איך בונים חברה ומה תפקידנו בתוכה.

 

 

 

במהלך הסמינר יצאנו לפגוש ולהכיר מקרוב את המגוון העצום שבחברה הישראלית. ביום הראשון ביקרנו בנצרת עילית וביום השני במגדל העמק. נפגשנו עם אנשים שונים שמייצגים את הקהילות הרבות והמגוונות של שתי הערים: עיתונאי ערבי - נז'יר מז'לי, עולה חדשה מרוסיה, מנהל ביה"ס רוגוזין במגדל העמק, מדריכים צעירים במרכזי קידום נוער ועוד פעילים נוספים.

 

 

הקליקו לתכנית הסמינר

 

 

 

 

 

סמינר זהות יהודית אישית, שכבת י"א, תש"ע

 

2-3/12/09

 

 

 

האם אני יהודי מבחירה? איך זה בא לידי ביטוי?

האם צריך להיות לזה ביטוי מעשי?

 

 

 

 

 

בסמינר שהתקיים השנה י"א הוצע למשתתפים לאתר את מאפייני זהותם היהודית כיהודים חילוניים, תוך בחינת מרכיבי הזהות היהודית והיכרות עם זרמים שונים ומגוונים הקיימים ביהדות.

 

 

 

המשתתפים נפגשו עם משמעויות שונות למושג "יהדות": יהדות שמוצאת את ביטוייה בחיים בא"י, בשירות בצה"ל ובשימוש בשפה  העברית, יהדות שרואה במורשת היהודית לדורותיה (ללא הלכה ומצוות) מרכיב מרכזי בתרבותה ועוד.

 

 

 

הסמינר הופק והודרך ע"י מנחי "גשר- מפעלים חינוכיים".

 

 

 

הקליקו לתכנית הסמינר

 

 

 

 

סמינר חברה וכלכלה, שכבת י"ב, תש"ע

 

 22-23/12/09

 

 

 

מהו מצבן הכלכלי של שכבות האוכלוסייה השונות בחברה הישראלית? כיצד משפיע המצב הכלכלי על מציאות חייהן של שכבות האוכלוסייה השונות?

 

 

 

בסמינר י"ב שהתקיים השנה נחשפו החניכים לפערים הכלכליים בחברה הישראלית ולשאלות הקשות העולות מפערים אלה. מטרת הסמינר היא להביא את החניכים למודעות חברתית, מתוך כוונה שמודעות כזאת תסייע להם להפוך לאזרחים מודעים, פועלים ומשפיעים.

 

 

 

הקליקו לתכנית הסמינר