logo   logo
כניסה למערכת

       

   

ההתנסות האישית היא חובה בית ספרית וארצית לכיתות והיא חלק מתכנית שלוש - שנתית שנקראת: "התפתחות אישית ומעורבות חברתית". פעילותכם בתכנית זו מהווה חלק מהזכאות לקבלת תעודת בגרות בתום שלוש שנות התנסות אישית וקבוצתית.

מלבד היותה חובה אנו רואים בתכנית ההתנסות האישית תכנית ערכית, המעודדת את התלמיד להכיר את הקהילה בה הוא חי ולהיות אזרח מעורב ופעיל.

האחריות למציאת המקום להתנסות האישית מוטלת על התלמיד (ניתן להיעזר ברכזי הנוער ביישובים) במידה ומתעוררת בעיה ולא נמצא מקום יש לפנות בהקדם למחנכי הכיתה.

ההתנסות תחל לאחר חגי תשרי, תסתיים בתחילת יוני, וצריכה להתבצע לאורך כל השנה.  

על מנת שנוכל לעקוב אחרי רצף פעילותכם עליכם למלא כרטיס מעקב, בו תרשמו את הימים ואת השעות בהם מילאתם את חובת ההתנסות האישית.  הערכת התנדבותכם בסוף השנה תעשה על ידי המחנכים על בסיס הנתונים שהתקבלו מכם וממקום ההתנסות שלכם.

לנוחיותכם למטה קישורים לפרטים של מבחר מקומות התנסות. ניתן לבחור מקומות נוספים שאינם מהרשימה. 

מוזמנים לפנות בכל שאלה ועניין למיכל זמירין, רכזת המעורבות החברתית.