logo   logo
כניסה למערכת

 

 

 

 


שכבת י' יצאה ביום ד' 18.12.13 ליום של"ח בהר מירון.  

מטרת היום הייתה לתת לתלמידים הזדמנות לחוות שלג, ואכן זה מה שזה היה: מלחמות שלג, התגלשויות, בניית בובות שלג ועוד. 

זו היתה חוויה מדהימה לכל המשתתפים.

תודה גדולה לצפריר וסמי על הארגון המהיר, לצוות המחנכים שיצא בנוכחות מלאה ולאורית סוקר שאפשרה את יציאת השכבה. 

 דיווח : בן אורי לנדסברג
 
 

משחקים בשלג

 

הצוות המלווה

 

הנוף הצפוני המושלג

 

בונים בובות, מתפרקדים בשלג