logo   logo
כניסה למערכת

טיול נודד להרי אילת:
מחזור י"ב, שכבת פורים 2011

וכך מסכם צפריר מינצר, בעקבות משובים של תלמידי השכבה:
הטיול היה מוצלח מאוד ואירוע משמעותי ביותר למרבית התלמידים.
תלמידי השכבה שהיו בטיול התקשו השבוע לחזור ללימודים
ודיווחו על חוויה יוצאת דופן שעברו במדבר.