logo   logo
כניסה למערכת

יום שדה בנחל יצפור, שכבת ט' תשע"א, 14.9.2010

 בתחילת שנה"ל התקיים יום שדה במסגרת לימודי השל"ח לכיתות ט'2 + ט' 3 לנחל יצפור בגלבוע.
מסלול ההליכה החל בדרך נוף גלבוע והסתיים בבילוי במעין "עין שוקק" הסמוך לנחל הקיבוצים.

תמונות: צפריר מינצר