logo   logo
כניסה למערכת

שכבת י3 ביום של"ח ראשון, בגלבוע


נחל יצפור: הבנות גולשות על הסלעים

ליעד, עומר, לואי וברק מנהלים מנגל לתפארת

עין שוקק היא מעיין לרגלי הגלבוע, אחד משרשרת מעיינות שנוצרו
כתוצאה מהשבר הסורי-אפריקאי.
מימיו נקיים וזכים אך מעט מלוחים, ולכן אינם משמשים לשתייה.