logo   logo
כניסה למערכת

שכבת י"א חזרה מטיול נודד ל"ארץ בראשית" - מזרח הרמון.
היה זה טיול שלא יישכח!

מרץ, 2012

"בטיול השתתפו 57 תלמידים שחולקו לשלוש קבוצות הדרכה.

 

הטיול היה מוצלח מאוד ועל סמך שלושת הסיכומים של הכיתות בהן נכחתי הבנתי שהיווה חוויה מעצימה ומשמעותית לרובם המכריע של התלמידים.

 

כל המִנהלות בטיול "תיקתקו" כמו שעון והורגשה אווירה טובה של שיתוף פעולה בין התלמידים לצוות, בין התלמידים לבין עצמם והן בתוך הצוות עצמו. ברצוני לציין את צוות האקונומים בראשות ניצן, ברק ופקר שעשה עבודה מצוינת.

 

השכבה עשתה התקדמות עצומה מהשנה שעברה במוכנות, בשיתוף הפעולה, בבגרות, בהקשבה ובקבלת האחר.

 

צורת טיול כזו מזמנת חוויות וערכים חינוכיים שלא ניתן להשיגם בשום צורת טיול אחרת."

 

צפריר מינצר, מנהל הטיול