logo   logo
כניסה למערכת

כיתה ט'3 ביום שדה, בתל ידפת
בשבוע הראשון של שנת 2012 יצאה כיתה ט'3, עם המחנכת סיגל וייס והמורה לשל"ח צפריר מינצר, ליום שדה בתל ידפת.
מדווחת סיגל: "היה המון בוץ..."

תמונות: צפריר מינצר