logo   logo
כניסה למערכת

שכבת ט' ביום ייחודי: שילוב של טיול של"ח, הצגה, ביקור באולפן רדיו ופיקניק.
מי צריך יותר?
תשע"ב, 13.3.2012

היום יצאו 109 תלמידי שכבת ט' (מתוך 114) ליום שדה לאזור גבעות בית קשת. היום שנערך לכל השכבה שילב יום שדה עם הצגת היחיד המעולה של השחקנית עדי ביילסקי "להתאהב בארץ ישראל"  במסגרת סל תרבות שנערכה באולם רדיו בר השייך לרדיו כל רגע בקיבוץ בית קשת.

 

ההצגה עוסקת בסיפור האהבה של פנינה בת נהלל עם עלי בן צבי הפלמחניק מבית קשת בין השנים 1942-1948 על רקע סיפור האהבה שמתרחש ממש במקום שבו נערכת ההצגה בבית קשת מתוארים נושאים היסטוריים שונים המתרחשים בא"י כמו הקמת הישובים, המאורעות, הפלמ"ח, הפחד מפלישה נאצית, מלחמת העולם השניה, המאבק להקמת מדינת ישראל, והקמת מדינת ישראל.  בנוסף, מודגשים בצורה יפה ההבדלים בין תפיסת ההתיישבות המושבניקית (הפחות שיתופית) לתפיסה הקיבוצית (השיתופית) שאפיינה את ההתיישבות בשנות הארבעים של המאה שעברה.

 

עלי בן צבי שבו מתאהבת מרגלית הוא בנו של יצחק בן צבי (נשיא המדינה בין השנים 1952-1963) ורחל ינאית בן צבי ממקימי ארגון "בר גיורא" וארגון "השומר".

 

ההכנות בכיתות ליום זה כללו סדרה של מספר שיעורים (במסגרת של"ח ) אותה עברה כל כיתה תוך לימוד נושאים היסטוריים כמו: הפלמ"ח, המנדט הבריטי, הצעות החלוקה והמאורעות שהובילו למלחמת העצמאות וכן לימוד על תרומתו של יצחק בן צבי הנשיא השני של ישראל למדינה.

 

בשבוע שעבר יצאו בהדרכתי 8 תלמידים מהשכבה ליום הכנה בו הלכנו מבית ספר כדורי דרך גבעות בית קשת לקיבוץ בית קשת. תלמידים אלו הובילו את כיתותיהם היום בדיוק באותו המסלול וביצעו זאת בהצלחה רבה.

 

במסגרת יום השדה היום הגענו בהליכה של שעתיים דרך הגבעות המוריקות של שמורת בית קשת למתחם רדיו כל רגע, ביקרנו בצריף מגוריו של הנשיא יצחק בן צבי ובו ראינו סרט רקע להצגה, חזינו בהצגה וקינחנו בפיקניק שכבתי (שכלל פיתות על סאג, לבנה חומוס חמוצים ותה מתוק )בחורשת אלוני התבור הסמוכה לנחל השבעה בשמורת בית קשת.

 

לאחר ההצגה באופן ספונטני הכניס לראיון בשידור חי חיים הכט (מרדיו כל רגע שהתרשם מאוד מאיתנו) את עפרי בן אבי ואותי במסגרת תוכנית הצהרים שלו.

 

בסה"כ היה יום מוצלח ביותר בתכנים, בנופים בהווי, בהשתתפות, בלקיחת האחריות של תלמידי השכבה ובשילוב של לימודי השל"ח וסל התרבות של בית הספר.

 

תודה מיוחדת לבולק, מחנכי השכבה, אולג והמקקים על תרומתם להצלחת יום זה.

 

דיווח וצילם: צפריר מינצר, רכז של"ח