logo   logo
כניסה למערכת

כיתות י' בגיחה לאזור פארק גורן ונחל כזיב:
מתגבשים - עם הפנים לטיול השנתי!
י'1, י'2 ו-י'5: 20-21.9.2011
י'3 ו-י'4: סוף אוקטובר

בימים ג, ד, 20-21/09/11 יצאו כיתות י'1, י'2, י'5 לגיחת לילה לפארק גורן. הגיחה מהווה הכנה לטיול השנתי הנודד ולכן נבנתה במתכונת מוקטנת של טיול נודד. השתתפו בגיחה 52 תלמידים מהשכבה ועוד שניים משכבת י"ב , וכן שני מחנכי הכיתות, יניב בן עוזי ואריאלה שרוני. הגיחה הודרכה ע"י סמי וצפריר.

 

מסלול היום הראשון החל במצפה הילה (ישובו של החייל החטוף גלעד שליט), ממנו הלכנו לשרידי המבצר הצלבני מונפור, "מצודת ההר". ירדנו לנחל כזיב שעדין זרם מתחת למונפור ועלינו לחניון הלילה במצפה המונפור.

 

התארגנו בחניון לארוחת ערב בבישול עצמי, שלאחריה נערך טיול לילה בהדרכת גילי וברק, שני המלווים מ-י"ב, שבו הושם דגש על השקט בלילה.

 

ביום השני ירדנו ל"בית החווה הצלבני" שבנחל כזיב והלכנו במעלה הנחל הזורם עד עין טמיר, ממנו עלינו לחניון הזיתים ומשם הביתה. 

 

האווירה בגיחה הייתה טובה, מרבית התלמידים ביצעו את המשימות שהוגדרו להם על הצד הטוב ביותר ורבים אחרים התנדבו ותרמו.  יש עדין מקום לשיפור בכל הנוגע לזריקת אשפה בשטח וביחס שלנו לרכוש ציבורי.

 

מזג האוויר היה נעים יחסית לעונה וההפתעה הגדולה הייתה כמויות מים עצומות שזורמות עדין בנחל כזיב, אשר לא נראה כך בעונה הזו  של סוף הקיץ מזה לפחות  עשר שנים. נקווה שמגמת זרימה שכזו תמשך גם לאחר החורף הנוכחי, שעל פי התחזיות המוקדמות אמור להיות גשום.

 

תמונות ודיווח: צפריר מינצר, רכז של"ח