logo   logo
כניסה למערכת
 גלריית תמונות
Thumbnail of Photo
אליק, רותם ושקד - מדריכי כיתות ט'

Thumbnail of Photo
ארז מחלק תה צמחים בסוף המסלול

Thumbnail of Photo
בת-אל ושמרית, מדריכות המסלול למתקשים בהליכה

Thumbnail of Photo
הח"תניקים מגיעים!

Thumbnail of Photo
הט"תניקים עוברים במים

Thumbnail of Photo
מגיעים ל"תחנת הנזירים" - נקודת הסיום

Thumbnail of Photo
מדריכי כיתות ז'

Thumbnail of Photo
מנהל הטיול מגיע!

Thumbnail of Photo
מנוחת הלוחמות

Thumbnail of Photo
מתכבדים בפירות יבשים בסיום המסלול

Thumbnail of Photo
רגע של גיבוש כיתתי עם סיום המסלול

Thumbnail of Photo
רחבת הטקס, רגע לפני הסערה

Thumbnail of Photo
שאולי, חנל'ה ותרצה, רגע של שמחה וכיף

Thumbnail of Photo
שכבת י"א חוצה את נחל ציפורי בסיום המסלול

Thumbnail of Photo
שלי וגל על שפת הנחל

Thumbnail of Photo
שכבת י"א חוצה את נחל ציפורי בסיום המסלול