logo   logo
כניסה למערכת

 

 

השנה הוכנסו לימודי דיבייט לכיתה י' מדעית בבית ספרנו, ככלי לפיתוח טיעונים, הרחבת ידע כללי והעשרה. ההצלחה בתחום גדולה מאוד ויש שביעות רצון רבה מצד התלמידים. 

הדיבייט הוא דיון על מגוון רחב של נושאים. שמים בו דגש על ראיית שני הצדדים של המטבע, הקשבה, ביקורתיות, ומעורבות בנושאים העומדים על סדר היום הציבורי בכל רחבי העולםהדיבייט הינו חלק ממסורת דמוקרטית ארוכת שנים, ששמה לה למטרה לעודד ולטפח את היכולת לדון באופן רציני בכל נושא שהוא, תוך כיבוד עמדתו של האחר.  "הדיבייט פיתח לנו את יכולת העמידה מול קהל ואת הבטחון העצמי, שיעורי דיבייט בגיל כזה הם מתנה והזדמנות מיוחדת במינה!" (זיו חדד וגלי שורץ, י'4).

 

 

 

 

במהלך העבודה עם תלמידי כיתה י' 4 של המחנך אורי לנדסברג, זכיתי להכיר תלמידים סקרנים, חכמים ומלאי חיים אשר נענים לאתגרי מקצוע הדיבייט ומנהלים דו שיח ומתווכחים בצורה מקצועית בנושאים שונים.  

התלמידים הזוכים להשתתף בתוכנית הדיבייט מרוויחים בכלים ומיומנויות לחיים ולא רק בראייה עתידית אלא בראיית הכאן והעכשיו. 

השימוש בכלים שרכשו, כפי שמעידים הילדים, הופך לחלק מהווייתם בשיח עם חבריהם ועם מבוגרים מהם והצלחותיהם בהשגת מטרתם.

 

אבידן ליברמן