logo   logo
כניסה למערכת

   

צוות האנגלית הפיק שני מערכים שונים לנושא המשותף, האחד עבור החטיבה העליונה והאחר עבור חטיבת הביניים.  ערכנו תחרויות  אנגלית בארבע תחנות שונות: איות, מיומנויות חיפוש במילון, ביטויים באנגלית ופתרון בעיות מילוליות חשבוניות הכתובות באנגלית. השהיה בכל תחנה ארכה שמונה דקות. כל תחנה לוותה והונחתה ע"י אחד ממורי הצוות.

הישגי התלמידים בסך כל התחנות  תורגמו לנקודות וכך הוכתר מצטיין בכל שכבה. המנצחים זכו בתעודה מרשימה ובחטיף שוקולד טעים.

התחרות הייתה קשה מאוד, והשתתפות התלמידים הייתה מרשימה. הם גילו מיומנות, התלהבות רבה  והישגיות.

להלן נבחרת ה-All Stars של צוות האנגלית:

המאיית  המצטיין של ביה"ס: שהם אגוזי מכיתה ט'

מצטיינת שכבת ז': חן קלצ'וק

מצטיינת שכבת ח': מור יוסף

מצטיין שכבת ט': עידן לנס

מצטיין שכבת י': גיא נתן

מצטיין שכבת יא': נידל חטיב

מצטיין שכבת יב': עומר קון

כל הכבוד ויישר כח לכל המשתתפים!