logo   logo
כניסה למערכת

                         מצטייני מחזור י"א, בוגרי 2010 

 

 

מצטיינים בתחום האקדמי

י"ב1, מחנכת: אורית שלו

בר רושקין

 

י"ב2, מחנכת: בתאל סטולבי

ניצן פקר

 

י"ב3, מחנכת: רחל סיגלצ'יק

שי אילון

מאיה דן

תמיר בן-נחום

 

י"ב4, מחנכת: דבי גזית

ליאור הולצמן

טל שחר

 

 

מצטיינת בתרומתה בתחום החברתי

נעמה לוי, י"ב1

 

 

מצטיינים בתחום הספורט

שתרמו במהלך השנים לייצוג בית הספר בתחום הספורט

ליאור הולצמן

נטע חורש

טל שחר

דקל בר שדה

לירן דרבקין

נרי רוזן