logo   logo
כניסה למערכת

 

 

 

 

 

תלמידי מגמת האמנות משכבות יא ויב' והמורות לאמנות הגיעו בשעת ערב לבית הספר לפעילות אמנותית רצופה עד אור הבוקר:

הערב התחיל בשעתיים של רישום מודל בסדנת הציור החדשה. בחלק זה של הערב השתתפו תלמידי שתי השכבות. לאחר מכן נפרדנו מתלמידי יא' ותלמידי יב' עברו לעבוד על הפרויקטים שלהם למשך שעות ארוכות, עד אור הבוקר.

העבודה לאורך זמן, ללא צורך לעצור באמצע כדי ללכת לשיעור הבא - איפשרה לכולם להתקדם באופן משמעותי בדרך אל מטרה: תערוכה אישית לכל אחד, עליה ייבחנו בעוד חודשיים. 

סיכום  ותמונות: רזיה

 

 

 

לפני - גל בנקין ליד הבד עליו עבדה ;   אחרי - גל והבד...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

רושמים מודל: התלמידים, המורות והתוצאות

 

 עובדים בסדנא אל תוך הלילה ועד אור ראשון