logo   logo
כניסה למערכת

 

גבס, ולא על שבר

 

 

 

אחד התרגילים בסדנת האמנות בכיתה י' עוסק באברי גוף. על כל תלמיד לבחור איבר אחד או יותר כבסיס לעבודה.

 

 

 

בשלב הראשון יוצרים התלמידים העתק של החלק אותו בחרו באמצעות תחבושות גבס. את התחבושות מרטיבים, מניחים על הגוף וכשהגבס מתייבש מורידים והחלק מוכן לעבודה (ולא,  אל תנסו את זה בבית...)

 

 

 

בקרוב נציג את העבודות הגמורות... יש למה לצפות!