logo   logo
כניסה למערכת

 

הנחתה את התלמידים ואצרה את התערוכה: נגה בן-יעקב

סייעה בהנחיה וצילמה את התערוכה: רזיה מרחב-דוניו

 

 לצפייה בפרוייקטים הקישו על השמות           להזמנה הקישו כאן         לתמונה קבוצתית הקישו כאן