logo   logo
כניסה למערכת

 

The International Book Sharing Project

2015

 

 

      

 

 

    פרויקט קריאה משותף עם כיתה בארה"ב,   ע"ש יאנוש קורצ'ק

 כיתה ח' הקבצה א'1 באנגלית

מזה מספר שנים מתקיים בבית ספרנו פרויקט קריאת ספר משותף עם כיתה ח' מקבילה בארה"ב במסגרת תוכנית להנצחת זכרו ופועלו של יאנוש קורצ'ק, המחנך האגדי, שנספה עם חניכיו בשואה.

התלמידים בשתי הכיתות קוראים את ספרו של אורי אורלב: "האי ברחוב הציפורים" באנגלית וחולקים רשמים בסדרת פורומים שמעלים המורים באתר אינטרנט ייעודי.

במסגרת ההתכתבות מתייחסים התלמידים והמורים לנושאים ערכיים, מתוודעים לתקופה ההיסטורית, דנים בדילמות אנושיות הנוגעות גם לחייהם ומכירים תרבות אחרת, זו של חבריהם לעט / למקלדת.

לסיום הפרויקט כל כיתה מכינה ומעניקה משהו משמעותי לתלמידים בארץ השנייה. השנה, שנת תשע"ה שלחו תלמידי פנסילבניה לתלמידי "עמקים תבור" גלויות מאוירות מעשה ידיהם. בגלויות צוינו ערכים מרכזיים שהם בחרו מהספר וכן צויירו תמונות משמעותיות מהסיפור של אורי אור לב.

תלמידי "עמקים תבור" בחרו באחת משתי אפשרויות: האחת - בחירת מקום אהוב בישראל, שצילמו, שלחו תמונה שלו, כתבו למה בחרו בו והזמינו את חבריהם מארה"ב לבקר אותם. השניה - בחירת ציטוט משמעותי, כתיבת הסבר עליו ושליחתו לחבריהם.

בשנים עברו, התקיים פרויקט דומה בכיתה י', כאשר התלמידים קוראים את ספרו של אלי ויזל "לילה".

דיווח ותמונה: נורית ברנד

 

  

 

 

 

 

בתמונה : דוגמא לגלויה שאחד הילדים מפנסילבניה שלח לאחד התלמידים שלנו.

זוהי גלויה כדוגמת הגלויות שיאנוש קורצ'ק עשה עם חניכיו בבית היתומים פעם בחודש, בה ציין לשבח את אחד החניכים שהתנהגותו גילמה ערך אנושי חיובי כמו 'אחריות', 'חברות' או 'מסירות'. התלמידים בפנסילבניה בחרו ערך וציטטו מתוך הספר שקראנו אפיזודה המדגימה ערך זה. מהצד השני של הגלויה הם ציירו תמונה מתוך הספר וציינו מה קרה בסיפור בתמונה שציירו.