logo   logo
כניסה למערכת

"ליל המדענים"  

הכיתות המדעיות בפקולטה לרפואה בצפת, ספטמבר 2015

מה משפיע על התפיסה שלנו? על חוש הטעם? איך אנו פותרים בעיות לוגיות? איך לשפר את הזיכרון?

הכיתות המדעיות שלנו – י' 4, י"א4, י"ב4 - כוללות את כל תלמידי מגמות מדעי הרפואה והפיזיקה. כראש החץ המדעי של בית הספר התלמידים זוכים מדי שנה לצאת ל"ליל המדענים" הארצי. השנה התמקד האירוע בחקר המוח, מתחומי המחקר החשובים בעיצוב העתיד.

 

אנו בחרנו לצאת לאירוע בפקולטה לרפואה של אוניברסיטת בר-אילן בבית-חולים זיו שבצפת. התלמידים התנסו בפעילויות המחשה הקשורות לפונקציות של המוח, התמודדו עם חידות היגיון ולמדו על פעילויות החושים.  בסיום הערב התקיים חידון בקיאות בו הפגיזה שחר זיידנר שלנו מכיתה י"א4  וזכתה במקום הראשון ובזוג אופניים נוצץ!

 

דיווח:  אורית סוקר תמונות: בן-אורי לנדסברג


 מתנסים בדגמים הממחישים פונקציות של המוח.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שומעים הרצאה על הזיכרון

זוכת החידון  שחר זיידנר עם הפרס הנחשק