logo   logo
כניסה למערכת

"ליל המדענים"  

י' מדעית תשע"ד בביקור חוויתי בטכניון

ב - 12.9.2013 נסעו 19 חניכים מהכיתה המדעית י'4 לטכניון, ל"ליל המדענים".

החניכים הסתובבו בין דוכני המדע השונים והקשיבו להסבריהם של סטודנטים לפיסיקה בתחומים שונים.

בנוסף, השתתפו החניכים בשתי מעבדות:

במעבדה אחת עסקו בגילוי חיים מחוץ לכדור הארץ. התלמידים קיימו שיחה ערה עם הדוקטוראנט שהציג הן את הפרויקט עליו הוא עובד והן את תהליך הלימודים באקדמיה.

המעבדה השנייה עסקה בחתול של שרדינגר וכיצד הוא קשור לבניית מחשב קוונטי.

הביקור באירוע היה משמעותי וחווייתי לחניכים.

 

דיווח ותמונות: בן-אורי לנדסברג