logo   logo
כניסה למערכת

השבר הסורי-אפריקני, אנרגיה ופורלים:
מגמת גיאוגרפיה בסיור ברמת הגולן
17.2.2011, תשע"א
הסברים ותמונות: תרצה ארגמן

 

 

ביום חמישי 17.2.11 יצאו תלמידי מגמת הגיאוגרפיה מכיתות י'-י"ב לסיור לימודי בגולן ובעמק החולה. הסיור התמקד במגוון נושאים הקשורים בגיאוגרפיה של הרמה ועמק החולה.

 

בתחנה הראשונה, במצד עטרת, שמענו על המבנה הגיאולוגי של האזור, על השבר הסורי אפריקאי וראינו את הסדק שנפער בחומת המצד. בהמשך שמענו וראינו מקרוב  מגוון תופעות געשיות: תילים געשיים, לוע געשי-קלדרה, ג'ובה געשית, פליאומגנטיזם ועוד.

 

נושא נוסף אותו בחנו מקרוב הוא מקורות אנרגיה ייחודיים לגולן. ביקרנו בחוות הרוח ב"בשנית" והתפעלנו מגודלם של הפרופלורים . מקור אנרגיה נוסף שהוזכר הוא חשמל הידרואלקטרי בכפר הנשיא. את התחנה לא ראינו, אך הבנו מדוע בחרו למקמה דווקא שם, בכניסה של הירדן לחלקו ההררי.

 

הפסקת צהריים טעימה עשינו בכפר הדרוזי מסעדה. אחריה, מיהרנו לבריכות הפורלים בקיבוץ דן, שם שמענו על תהליך גידול הדגים. ליווינו את הפורלים מבית התינוקות  שלהם ועד לגיל ההתבגרות וסיומו בצלחת שלנו.

מגמה לתפארת!

השבר במצד עטרת:
תוצאה של תזוזת הלוחות הטקטוניים

בחוות הפורלים