logo   logo
כניסה למערכת

 רכז המקצוע: נתן זקס

                מורים: תרצה ארגמן, צפריר מינצר, נתן זקס, דינה רלב"ג, סיני סוקולובסקי.

 

 

 תכנית הלימודים בגיאוגרפיה

 

 

מגמת הגיאוגרפיה הצטיינה גם בתשע"א!

 

 

  

 קישורים וחומרי עבודה לשימוש התלמידים

 

 

 

מגמת גיאוגרפיה מצטיינת גם בתש"ע!

 

 

ברכות למתמודדים בחידון "סובב ישראל"!
הקליקו לפרטים

 

 

מגמת גיאוגרפיה מצטיינת בתשס"ט